Overslaan en naar de inhoud gaan

Disclaimer

Wij besteden veel aandacht aan de inhoud en samenstelling van onze website. Niettemin kan Driessen Groep er niet voor instaan dat de informatie op onze website altijd juist en volledig is.

Contentblokken
Inhoud

Evenmin kan Driessen Groep instaan voor de continue beschikbaarheid en ongestoorde werking van onze website. Driessen Groep sluit iedere aansprakelijkheid ter zake uit, behoudens voor zover sprake is van opzet of grove schuld van Driessen Groep. Driessen Groep is gerechtigd de beschikbaarheid van de website op te schorten, bijvoorbeeld in verband met aanpassing of onderhoud. Daarnaast behoudt Driessen Groep zich het recht voor om op deze website aangeboden informatie en diensten zonder vooraankondiging te verwijderen, te wijzigen of niet langer aan te bieden.